Nhà hàng Phố Biển 14, Phố Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội