Hải sản tươi sống

Quán Huyền đặc sản ốc xào Hải Phòng 342, Phố
 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội