Bóng bàn Bình MinhBóng bàn Bình Minh 94, Đường
 Lý Thái Tổ, Quận 3, Hồ Chí Minh