Cây cảnh - Các loại lan quý 640, Đường Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội