Dụng cụ thí nghiệm thủy tinh Hoàng SơnDụng cụ thí nghiệm thủy tinh Hoàng Sơn 355, Đường
 Tô Hiến Thành, Quận 10, Hồ Chí Minh