Giầy Thượng Đình 66, Đường Nguyễn An Ninh, Hoàng Mai, Hà Nội