Công ty TNHH Xuân Phát - thép ống - thép hợp và inox 101-103, Đường La Thành, Đống Đa, Hà Nội