Khách sạn Kỳ ĐồngKhách sạn Kỳ Đồng 10Bis, Đường
 Kỳ Đồng, Quận 3, Hồ Chí Minh