Khách sạn Minh VyKhách sạn Minh Vy 75, Đường
 Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1, Hồ Chí Minh