Cửa hàng điện tử số 10 Thịnh Yên 10, Phố
 Thịnh Yên, Hai Bà Trưng, Hà Nội