Cung cấp, thiết kế âm thanh, ánh sáng, sân khấu, hội trường

Nhạc Việt Tuấn Thanh 9, Phố
 Thịnh Yên, Hai Bà Trưng, Hà Nội