Trung tâm bán và giới thiệu sản phẩm Lioa 393, Đường
 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội