YolaYola 91, Đường
 Võ Thị Sáu, Quận 3, Hồ Chí Minh