AI-Tech Bách hóa vi tính 85, Phố
 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội