Quán Ốc Đào 132, Đường
 Nguyễn Thái Học, Quận 1, Hồ Chí Minh