Thành Râu - Bán bột - xay bột trẻ em 101, Phố Phan Văn Trường, Cầu Giấy, Hà Nội