Quán cơm chay (Thiện Tâm Quán) 263, Đường Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội