Nhà hàng Hương Rừng 1Nhà hàng Hương Rừng 1 371A, Đường
 Nguyễn Trãi, Quận 1, Hồ Chí Minh