Cửa hàng đồ gỗ Huế Xưa 13, Đường
 Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh