Nam Phong Miti - cặp sách - túi sách - vali C15, Đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội