Nam Ngư Phố - Phở Gà ta 2, Đường Trần Cung, Cầu Giấy, Hà Nội