Giám đốc: PGS - TS - BS Nguyễn Thọ Lộ

Công ty CP Thái Yên Dương - Phòng khám đa khoa TYD 174, Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội