Phòng khám bệnh theo yêu cầu - Bệnh viện 103 - Học viện Quân YPhòng khám bệnh theo yêu cầu - Bệnh viện 103 - Học viện Quân Y 104B, Đường Phùng Hưng, Hà Đông, Hà Nội