Trung tâm y tế dự phòng quận Tây Hồ - Phòng khám bệnh đa khoa 124 124, Đường Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội