Pizza Hut Delivery 38A, Đường
 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Hồ Chí Minh