Nhà phân phối sim thẻ Thiên An 246, Phố
 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội