Cửa hàng điện thoại di động Minh QuânCửa hàng điện thoại di động Minh Quân 263, Đường
 Lạc Long Quân, Quận 11, Hồ Chí Minh