Cửa hàng Minh HảiCửa hàng Minh Hải 366, Đường
 Lê Hồng Phong, Quận 10, Hồ Chí Minh