Trung tâm xe máy Huy Hoàng - KYMCO 521M, Đường
 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội