Techcombank Võ Văn TầnTechcombank Võ Văn Tần 59, Đường
 Võ Văn Tần, Quận 3, Hồ Chí Minh