Trường THCS Ngô Sỹ Liên 27-29, Phố
 Hàm Long, Hoàn Kiếm, Hà Nội