Trường Tiểu Học Điện Biên 44, Phố
 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội