Trường Tiểu Học Tô Vĩnh Diện 6, Ngõ
 Quan Thổ 1, Đống Đa, Hà Nội