+ Vùng tuyển: Tuyển sinh từ Quảng Trị trở vào.
+ Ngành thi, khối thi, môn thi: theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ Điểm trúng tuyển theo khối thi.
+ 30 chỉ tiêu gửi đi đào tạo tại trường Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh xét tuyển trong số thí sinh trúng tuyển khối A tự nguyện đi học.
+ Thí sinh phải qua sơ tuyển tại Công an Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương.