In - thêu - may cờ 120B, Phố Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội