Cửa hàng xe lăn Lê Nam 70, Đường Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3, Hồ Chí Minh