Tiệm vịt quay Cẩm KýTiệm vịt quay Cẩm Ký 100, Đường
 Âu Cơ, Tân Bình, Hồ Chí Minh