Vịt quay Đắc Hòa IIVịt quay Đắc Hòa II 92, Đường
 Âu Cơ, Tân Bình, Hồ Chí Minh