Cửa hàng quần áo Owen 17, Phố Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội