Shop Mỹ TiênShop Mỹ Tiên 272, Đường
 Nguyễn Trãi, Quận 5, Hồ Chí Minh