Shop POP - Quần áo nam nữ 143, Đường Cầu Giấy, Cầu Giấy, Hà Nội