Shop RucoShop Ruco 172, Đường
 Cách Mạng Tháng 8, Quận 3, Hồ Chí Minh