Thanh Hải - Chuyên hàng thùng tuyển chọn 106-B1, Phố Hoàng Tích Trí, Đống Đa, Hà Nội