Yame Shop 2Yame Shop 2 327, Đường
 Nguyễn Trãi, Quận 5, Hồ Chí Minh