HANVET - Cửa hàng thuốc thú y Toàn Thuý 84, Đường Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội