Bánh Khọt Cô Ba Vũng TàuBánh Khọt Cô Ba Vũng Tàu 332-334, Đường
 Nguyễn Chí Thanh, Quận 10, Hồ Chí Minh