Tiệm bánh Kinh Đô BakeryTiệm bánh Kinh Đô Bakery 1043, Đường
 Cách Mạng Tháng 8, Tân Bình, Hồ Chí Minh