Tòa nhàTòa nhà 111, Đường
 Lý Chính Thắng, Quận 3, Hồ Chí Minh