Thời báo tài chính Việt Nam - Bộ Tài Chính.

Thời Báo Tài Chính Việt Nam 34, Phố
 Tuệ Tĩnh, Hai Bà Trưng, Hà Nội