Hair Salon Khánh Vĩnh Hoàng 216, Đường
 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Hồ Chí Minh